Uvodne določbe

Splošni pogoji poslovanja portala www.soulshinejoga.si (v nadaljevanju: ponudnik) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje ter urejajo delovanje, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in naročnikom na spletnem portalu.

Portal www.soulshinejoga.si je informacijski sistem z vsebinami za uporabnika. Upravlja ga Društvo SoulShine Joga, v nadaljevanju ponudnik. Ob registraciji v portal obiskovalec pridobi uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki.

Po registraciji uporabnik postane naročnik in pridobi pravico do nakupa.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije: identiteto društva, kontaktne naslove, bistvene značilnosti vsebin oziroma storitev, dostopnost, pogoje izvršitve storitve, vse cene jasno in nedvoumno določene, način plačila, časovno veljavnost ponudbe, pogojih za odstop in pojasnjen postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki.

Načini plačila

Na portalu www.soulshinejoga.si ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

  • plačilo PAYPAL
  • plačilo po predračunu

Ponudnik kupcu izda račun z razčlenjenimi stroški.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in uporabniku dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil).

Veljavnost ponudbe

Navedene cene na portalu so nepreklicne in veljajo samo ob naročilu preko interneta. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Vse cene vključujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik uporabniku ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnih straneh Društva SoulShine Joga so last Društva SoulShine Joga, razen če to ni posebej navedeno. Vsebina vseh spletnih vsebin je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP – UL RS 21/95, s sprem.) in se je ne sme kopirati, razmnoževati, javno priobčevati ali na kakršen koli drug način z njo razpolagati brez pisnega dovoljenja Društva SoulShine Joga.

Dostopnost

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletne strani www.soulshinejoga.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme.

NAČIN DOSTOPA

Način dostopa do plačljivih vsebin je pogojen s predhodno registracijo na portalu www.soulshinejoga.si.

UPORABA PLAČLJIVIH VSEBIN

Uporaba in dostop do soulshinejoga.si sta zagotovljena 24 ur na dan.

UPORABNIŠKI RAČUN

Uporabnik oziroma naročnik, ki je ustvaril račun in ki se mu obračunava mesečna naročnina (tj. lastnik uporabniškega računa), naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki/naročniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Da bi preprečil zlorabo svojega uporabniškega računa, mora imeti lastnik le-tega nadzor nad vsemi napravami, ki so na bodifit.net povezane z njegovim uporabniškim računom, zato naj svojega uporabniškega imena in gesla ter informacij, povezanih s plačniškimi obligacijami, ne deli s tretjimi osebami. Če izdajatelj ugotovi, da se uporabnikov račun deli s tretjimi osebami ali da prihaja do kakršnihkoli podobnih zlorab računa, lahko nemudoma ukine uporabniški račun brez opozorila.

Lastnik uporabniškega računa odgovarja za verodostojnost informacij, ki jih storitvi soulshinejoga.si zagotavlja v zvezi z njegovim uporabniškim računom. V prizadevanju, da se prepreči zloraba uporabnikovega računa, dela in lastnine Društva SoulShine Joga, si pridružujemo pravico, da v skrajnih primerih uporabnikov račun ukinemo oz. ga zamrznemo za (ne)določen čas.

UPORABNIK/NAROČNIK SE ZAVEŽE, DA:

  • svojega uporabniškega računa in informacij, povezanih s plačniškimi obligacijami, ne bo delil z drugimi osebami. Če izdajatelj ugotovi, da se uporabnikov račun deli z drugimi osebami ali da prihaja do kakršnihkoli podobnih zlorab računa, lahko nemudoma ukine uporabniški račun brez opozorila,
  • bo imel nadzor nad vsemi napravami, ki so na soulshinejoga.si povezane z njegovim uporabniškim računom,
  • storitve ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
  • storitve ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
  • odgovarja za verodostojnost informacij, ki jih storitvi soulshinejoga.si zagotavlja v zvezi z njegovim uporabniškim računom,
  • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
  • ne bo kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani soulshinejoga.si in še posebej njenih plačljivih vsebin,
  • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

Uporabnik oziroma naročnik, ki je ustvaril račun in ki se mu obračunava naročnina (tj. lastnik uporabniškega računa), ima dostop in nadzor nad svojim uporabniškim računom. Da bi preprečil zlorabo svojega računa, mora imeti lastnik le-tega nadzor nad vsemi napravami, ki so na soulshinejoga.si povezane z njegovim uporabniškim računom, zato naj svojega uporabniškega imena in gesla ter informacij, povezanih s plačniškimi obligacijami, ne deli s tretjimi osebami.

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Ponudnik za namen nudenja storitev v okviru portala www.soulshinejoga.si obdeluje osebne podatke, ki mu jih posreduje uporabnik/naročnik ali pa se bo ponudnik z njimi seznanil med izpolnitvijo pogodbe. Ponudnik obdeluje osebne podatke uporabnika/naročnika praviloma v obsegu, ki se nanaša in je omejen na  izpolnitev pogodbenih obveznosti ter za obdobje veljavnosti te pogodbe oz. do poteka roka hrambe ali izpolnitve namena obdelave posameznih osebnih podatkov.

Ponudnik zbranih podatkov ne bo posredoval drugim osebam, razen če tako določajo veljavni predpisi. V skladu z zakonodajo lahko uporabnik/naročnik zahteva dostop do lastnih osebnih podatkov oz. popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave, prav tako pa ima pravico do ugovora o obdelavi ter pravico do prenosljivosti podatkov. Uporabnik/naročnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Ponudnik osebne podatke skleniteljev obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, je opredeljenih v Politiki varstva osebnih podatkov